Start arrow Rekrutacja arrow Rekrutacja - wydział dla dorosłych
Rekrutacja - wydział dla dorosłych
Informacje ogólne o kursach zawodowych PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
18.05.2017.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) stwarzają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Umożliwiają one zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia (zajęcia w godzinach popołudniowych, także w soboty, możliwość organizacji części zajęć teoretycznych w formie e-learningu itp.)

Szczegółowo warunki, organizację i tryb prowadzenia KKZ (oraz innych form kształcenia ustawicznego) określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.   w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Nauka w KKZ jest bezpłatna!

Czytaj całość…
 
Rekrutacja na Wydział dla Dorosłych w roku szkolnym 2017/2018 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
12.05.2016.

Nabór na KKZ trwa cały rok, przy czym rozpoczęcie zajęć na dany kurs ma miejsce w miesiącu wrześniu, pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).


Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące na rok szkolny 2017/2018 na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone  przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

 1. Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z wymaganą dokumentacją - do 18 sierpnia 2017 r.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych  na kwalifikacyjne kursy zawodowe  - 21 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00.
 3. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych  na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z podaniem najmniejszej liczby punktów uprawniających do przyjęcia lub podanie informacji o wolnych miejscach – 24 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00.
 4. Postępowanie uzupełniające - od 25 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.
 5. Ogłoszenie ostatecznych  list słuchaczy przyjętych  na kwalifikacyjne kursy zawodowe – 29 sierpnia 2017 r.


Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to:

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj)
 • świadectwo ukończenia wcześniejszej szkoły (szkoły średniej, zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum, dawnej 8-letniej szkoły podstawowej, dyplom ukończenia szkoły wyższej itp.)
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badania - odbiór w sekretariacie od 18 sierpnia 2017 r.)


MIEJSCE  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW:  sekretariat szkoły, pokój nr 18  (I piętro)

 • poniedziałek -  piątek w godz. 07.30 – 15.30

 

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dostępny jest tutaj.

 

Słuchacze kursu będą  zwalniani z obowiązku nauki tych treści kształcenia, które opanowali już w ramach wcześniejszych etapów kształcenia, a podstawą tego zwolnienia będzie  posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  lub innego równorzędnego
 • świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
 • świadectwa ukończenia liceum profilowanego
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie
 • zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym
 • zaświadczenia o ukończonym kursie umiejętności zawodowych

W każdym przypadku kwestie zwolnienia z części zajęć będą rozpatrywane indywidualnie. 

 
Oferta kształcenia w ZSEk dla dorosłych w roku szkolnym 2017/18 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
01.02.2016.

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji, w zakresie której organizowany jest KKZ

Symbol cyfrowy zawodu, w którym wyodrębniono tę kwalifikację

 

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono tę kwalifikację

Planowany termin rozpoczęcia KKZ

Planowany termin zakończenia KKZ

Kto może być uczestnikiem organizowanego KKZ

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

wrzesień  2017

 

kwiecień / maj  2018

 

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na wykształcenie

 

dodatkowo:

-   absolwenci / pełnoletni uczniowie w zawodzie  technik 

    ekonomista,  którzy chcą dodatkowo  uzyskać zawód technika

    rachunkowości

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A36,   którzy chcą  

    uzyskać zawód technika   rachunkowości*

 

 

A.36

Prowadzenie rachunkowości

431103

 

 

 

 

Technik   rachunkowości

 

 

wrzesień  2017

 

kwiecień / maj  2018

 

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na wykształcenie

 

dodatkowo:

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A35,  którzy chcą  uzyskać

     zawód technika  ekonomisty*

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A65,   którzy chcą  

     uzyskać zawód technika   rachunkowości*

 

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

333906

Technik organizacji reklamy

wrzesień  2017

 

kwiecień / maj  2018

 

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na wykształcenie

 

dodatkowo:

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A26,   którzy chcą 

     uzyskać zawód technika  organizacji reklamy*

 

 

A.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

334306

Technik administracji

wrzesień  2017

 

listopad / grudzień 2018

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na  wykształcenie

 

dodatkowo:

-   osoby ,  które  chcą  uzyskać zawód technika  administracji*

 

 

A.54

Przygotowywanie

materiałów graficznych do

procesu drukowania

 

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

wrzesień  2017

 

kwiecień / maj  2018

 

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na  wykształcenie

 

dodatkowo:

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A25 oraz A55,   którzy

    chcą  uzyskać zawód technika  cyfrowych procesów graficznych*

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VI - liceum ogólnokształcące szkoła dająca wykształcenie średnie.

Szkoła Policealna Nr III dla Dorosłych - technik rachunkowości szkoła dająca wykształcenie średnie.