Start arrow Wojewódzki Konkurs Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce
IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce PDF Drukuj Email
Wpisał: Izabela Tkocz   
31.12.2016.

Fotorelacja z finału IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

 

więcej zdjęć do zobaczenia w galerii ....


 

Finał IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

 
Dnia 23 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu odbył się finał IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Projekt ten realizowany jest z NBP O/Opole w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem konkursu było promowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży gimnazjalnej. Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło 397 uczniów z jedenastu szkół gimnazjalnych województwa opolskiego.  W rywalizacji finałowej zmagali się gimnazjaliści z dziewięciu  szkół naszego województwa:
 • Publicznego Gimnazjum w Biadaczu,
 • Zespołu Szkół w Gogolinie,
 • Publicznego Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy,
 • Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach,
 • Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim,
 • Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
 • Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu,
 • Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu,
 • Publicznego Gimnazjum Nr 9 Dwujęzycznego w Opolu.
Finał konkursu składał się z dwóch etapów:
 • Wszyscy uczestnicy finału rozwiązywali test  sprawdzający wiedzę ekonomiczną objętą tematyką Konkursu.
 • Ci którzy najlepiej wypadli w części testowej (6 uczniów), przedstawiali Komisji Konkursowej oraz zgromadzonej publiczności swoje prezentacje multimedialne, na jeden wybrany przez siebie temat:
 1. Jak zdobyć fundusze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 2. Oszczędzać czy inwestować? Co lepsze?
 3. Przyszłość pieniądza – jak będziemy kupować za 10-20 lat?
Ostatecznie punkty z części testowej zsumowane z punktami za prezentację, umożliwiły wyłonienie listy laureatów i finalistów Konkursu.
 
Oto zwycięzcy IV edycji Konkursu:
1 miejsce -  Agata Książek  z PG nr 9 Dwujęzycznego w Opolu
2 miejsce -  Adam Wianecki z PG nr 5  w Opolu
3 miejsce -  Kamil Selega z PG z Komprachcic
4 miejsce – Michał Bednarz z PG nr 5 w Opolu
5 miejsce – Agata Drozd z PG nr 5 w Opolu
6 miejsce – Karolina Woźnicka z PG nr 5 w Opolu
 
Nagrodami za miejsca 1-3 były tablety, zaś za miejsca 4-6 karty podarunkowe EMPIK.
 
Wyróżniona została również praca Floriana Sowy z PG w Biadaczu.
 
Doceniono także te szkoły gimnazjalne, które zgłosiły do konkursu największą liczbę uczestników biorących udział w konkursie. Szkoły te otrzymały pamięć zewnętrzną do komputera:
1. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu,
2. Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach,
3. Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Wszystkim finalistom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!
Bardzo dziękujemy wszystkim szkołom, które podjęły trud udziału w konkursie i zapraszamy do udziału w V edycji konkursu.

 


Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu szkolnego IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce oraz ich opiekunom

 
Poniżej zamieszczamy listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu oraz tematy prac do przygotowania na finał (do wyboru jeden temat).

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1: Lista uczniów zakwalifikowanych do finału IV Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce
Załącznik 2: Lista tematów prac multimedialnych do przygotowania na finał IV Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce
Załącznik 3: Program finału

 


 

Zespół  Szkół Ekonomicznych im. Gen Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

oraz

Narodowy Bank Polski Oddział w Opolu

zapraszają  do udziału w IV edycji  Wojewódzkiego Konkursu  Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce.


Szczegółowe informacje na temat konkursu podane są w Regulaminie Konkursu.
Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:
-  I etap- na poziomie szkoły - 08 lutego 2017 r.
- II etap- finał wojewódzki –  23 marca 2017 r.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego (ZAŁĄCZNIK 1)
Formularz należy odesłać pocztą (zeskanowany) na adres mailowy szkola@ekonomik.opole.pl lub faksem (77- 454 44 54) do dnia  27 stycznia 2017 r.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zestawy pytań testowych na etap szkolny zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację tego etapu w szkole, podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do 06 lutego 2017r.

Po eliminacjach szkolnych wypełnione zestawy pytań muszą być odesłane na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, 45-063 Opole, ul. Kościuszki 43,  najpóźniej do 13 lutego 2017 r. – decyduje data stempla pocztowego.
Ponadto prosimy o sporządzenie protokołu po zakończeniu I etapu Konkursu i przesłanie go faxem (77 - 454 44 54 do dnia  09.02.2016 r. (ZAŁĄCZNIK 2) .

Na uczestników Konkursu czekają cenne nagrody:
1. Nagrody dla laureatów i finalistów Konkursu:
    a)  tablety lub czytniki e-book – nagrody za zajęcie 1-3 miejsca
    b)  bony na książki – za zajęcie miejsca 4-6
2.  Nagrody pocieszenia dla wszystkich pozostałych finalistów oraz uczestników gali finałowej.
3.  Nagrody dla szkół z największą liczbą uczestników w I etapie Konkursu:
     a) pamięć zewnętrzna do komputera
4.  Nagrody dla opiekunów z najaktywniejszych szkół - bony na książki


Zapraszamy do licznego udziału w konkursie.
Organizatorzy Konkursu