Start arrow Klub EkoAktywni Ekonomiści
Klub EkoAktywni Ekonomiści PDF Drukuj Email
Wpisał: Kamil Janik   
08.03.2010.

 
Klub EkoAktywni Ekonomiści działa od kwietnia 2009 roku. Członkami klubu są uczniowie klasy 2c technikum ekonomicznego. Partnerem klubu jest klasa 1c o profilu ekonomiczno-ekologicznym. Najważniejszym zadaniem klubu są popularyzacja odnawialnych źródeł energii, promocja regionu poprzez różnorodne działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Członkowie klubu wraz z opiekunem uczestniczyli już w międzynarodowej konferencji "Energia odnawialna, a zrównoważony rozwój Europy" zorganizowanej przez Zarząd Województwa Opolskiego, Europejskiej Akademii Biznesu - Ekologia - Ekonomia - Zrównoważony rozwój (OCRG, Europe Direct) i wielu innych. Młodzież aktywnie angażuje się w działania proekologiczne, zachęcając innych do zwrócenia uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego a zwłaszcza na zmiany klimatyczne.

EkoAktywni wzięli udział w Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym w Poznaniu, zorganizowali przemarsz ulicami Opola, tworząc Zielony Łańcuch Ekonomika.
 

 
Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach związanych z ekologią, a w szczególności konkursach tematycznie powiązanych z odnawialnymi źródłami energii. Warto zaznaczyć, że reprezentacja EkoAktywnych wzięła udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego "TERRA-SOL - Ziemia i Słońce dla nas" oraz szkolnym konkursie fotograficznym Ekologiczna Opolszczyzna.

Jako młodzi ekonomiści poznają na zajęciach zasady działania zrównoważonej gospodarki, gdzie oprócz sprawnego i efektywnego zarządzania, istnieje silna potrzeba zwrócenia się ku ekologii. Wobec zmiany kierunku polityki energetycznej świata, zorientowanej na surowce odnawialne do produkcji energii elektrycznej, nasi ekonomiści przygotowują się zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do wejście na rynek pracy, m.in. w tym sektorze. Miniprzedsiębiorstwo PARSLEY, które powstało z inicjatywy uczniów nastawione jest głównie na działania ekologiczne. W planach grupa ma m.in. produkcję toreb, które w całości będą wytworzone ze zużytych materiałów. W akcji GUMOWY SUROWIEC młodzież wykazała się dużą świadomością potrzeby recyklingu na świecie, wykorzystania odpadów gumowych do produkcji innych materiałów. Co ciekawe, ekonomiści sami zwrócili uwagę na sposób nomenklatury w sektorze odpadowym. Bardzo ważne jest, aby każdy odpad mógł być nazywany surowcem, gdyż taki staje się elementem w obiegu i znajduje kolejne zastosowania.

Opiekunem Klubu jest Pan Piotr Wójcik,nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu.